Psykoterapi

Ahlstrand Psykologtjänst erbjuder psykodynamisk psykoterapi (PDT). Den psykodynamiskt orienterade terapin är en form av samtalsterapi. Tillsammans med psykoterapeuten fördjupar du kunskapen om vad som ligger bakom dina svårigheter. Det kan i sin tur leda till en förändring av självbild och relationsmönster.

En psykoterapi kan därför upplevas som en frigörande process som gör det lättare att möta livets utmaningar och påfrestningar.

Psykoterapi

Till Ahlstrand Psykologtjänst kan du vända dig både för kortare och längre psykoterapier. Det finns olika skäl till att människor söker psykoterapi, men några vanliga orsaker är:

  • Livskriser
  • Nedstämdhet
  • Oro och ångest
  • Relationsproblem
  • Bristande självkänsla
  • Stress
  • Arbetsrelaterade problem

Hur går det till?

En psykodynamisk terapi kan pågå i allt från några månader till flera år. I en längre psykoterapi träffas vi för 1-2 samtal per vecka, men även glesare kontakter förekommer. En korttidsterapi är en tidsbegränsad psykoterapi som brukar omfatta 10-20 samtal.

I en korttidsterapi arbetar vi med ett specifikt problemområde. Målsättningen blir mer begränsad än i en längre psykoterapi. En längre psykoterapi ger utrymme för en mer genomgripande bearbetning av konflikter och problem som du brottas med.

En psykoterapi inleds alltid med orienterande samtal. Du har då möjlighet att ställa frågor och ta ställning till om du vill satsa på en psykoterapi.

Kontakta för mer information