Psykologtjänster för skola

Ahlstrand Psykologtjänst arbetar med uppdrag både i grundskolan och gymnasieskolan:

  • Handledning och konsultation till elevhälsoteam och personal
  • Chefsutveckling: chefscoaching och chefshandledning för rektorer, biträdande rektorer och ledningsgrupper i skolan

Lisa Ahlstrand har mångårig erfarenhet som skolpsykolog och tar även emot andra uppdrag efter överenskommelse. Välkommen att kontakta Ahlstrand Psykologtjänst för en konsultation!

Kontakta för mer information