Psykologisk konsultation

En psykologisk konsultation kan ge nya perspektiv på frågor, svårigheter och livsval som du står inför just nu. Ibland kan ett fåtal samtal räcka för att du ska komma vidare på egen hand. Andra gånger mynnar samtalen ut i ett beslut om att söka psykoterapi, familjerådgivning eller annat professionellt stöd.

Hur går det till?

En psykologisk konsultation kan omfatta 1-5 samtal, beroende på dina behov, frågor och önskemål. Jag tar även emot par för gemensamma samtal.

Kontakta för mer information