Kristerapi

En kris kan utlösas av en rad olika händelser, till exempel en skilsmässa, en uppsägning, en olycka eller ett dödsfall. Ofta är stödet från anhöriga och närstående tillräckligt för återhämtningen, men ibland behöver den som drabbats professionellt samtalsstöd.

Hur går det till?

En kristerapi är en kortare psykoterapeutisk kontakt. Många gånger räcker 5-10 samtal för att underlätta bearbetningen av det som hänt. I vissa fall är krisen så svår att du behöver fortsatta samtal under en längre tid.

I en kris kan det vara viktigt att snabbt få en samtalstid. Ahlstrand Psykologtjänst kan ofta erbjuda en första tid inom 1-2 veckor, men längre väntetider förekommer.

Kontakta för mer information