Individuell coaching

Vill du ha en nystart i jobbet? Är du osäker på hur du ska gå vidare? Då kan coaching vara ett alternativ för dig. Ahlstrand Psykologtjänst erbjuder coaching med tonvikt på din personliga utveckling i yrkeslivet. Du får en samtalspartner när du söker arbete, väljer studieväg och tar ett nytt steg i karriären.

Individuell coaching

Coachingen ger dig möjlighet att reflektera över ditt arbete och din karriär. Men samtalen brukar även leda till andra positiva förändringar. Du kan få hjälp att hantera stress och finna balans mellan arbete och fritid. Coaching är också utmärkt som kompetensutveckling. Coaching kan öka medarbetarnas motivation, självförtroende och arbetsglädje.

Hur går det till?

Ahlstrand Psykologtjänst erbjuder coaching som omfattar 6-8 strukturerade samtal. Vi träffas först för samtal där vi tar ställning till om coaching är en metod som passar dig. Som psykolog och psykoterapeut kan jag vid behov även erbjuda andra former av samtalsstöd.

De coachande samtalen är lösnings- och resultatinriktade. Tillsammans kartlägger vi din kompetens och erfarenhet, dina intressen och talanger och dina personliga egenskaper. Du får undersöka problem- och utvecklingsområden, formulera mål och göra en handlingsplan. Det finns möjlighet att komplettera med test som fördjupar kunskapen om din personlighet.

Kontakta för mer information