Psykologtjänster för företag och organisationer

Ahlstrand Psykologtjänst erbjuder företag och andra organisationer en rad psykologtjänster:

  • Kris- och samtalsstöd för medarbetare och chefer
  • Psykoterapi: korttidsterapi och längre psykoterapier
  • Individuell coaching
  • Chefsutveckling: chefscoaching och chefshandledning
  • Stresshantering
  • Personalhandledning
  • Konflikthantering

Ahlstrand Psykologtjänst tar även emot andra uppdrag efter överenskommelse, till exempel föredrag, seminarier och andra utbildningsinsatser. Välkommen att kontakta Ahlstrand Psykologtjänst för närmare information!

Kontakta för mer information